Denk mee over de toekomst van Blaricum

De wereld om ons heen verandert snel. Daarom werkt de gemeente Blaricum voortdurend aan de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen. We doen wat vandaag nodig is. Tegelijkertijd maken we plannen voor de toekomst. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Doe je mee?
 
De komende periode werkt Blaricum graag samen met jou aan de omgevingsvisie en Verkeersvisie 2035. Andere plannen die invloed hebben op de toekomst van jouw gemeente zijn net vastgesteld (woonvisie, beleidsplan groenbeheer, programma klimaat & duurzaamheid). Kijk hieronder bij de thema's voor meer informatie.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je hiernaast aan voor de nieuwsbrief!

Waar kun je nu over meedenken?

Van 24 mei t/m 9 juni kon je meedenken over verkeer en parkeren in het centrum van Blaricum tijdens de tweede Omgevingstour

 

Aan welke plannen werkt de gemeente Blaricum?

Omgevingsvisie

In 2023 en 2024 werkt Blaricum samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie bepalen we hoe de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen er in de toekomst uit moet zien. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over wanneer en hoe je kunt meepraten.

Verkeersvisie

In 2023 en de eerste helft van 2024 werkt Blaricum aan de 'Verkeersvisie 2035'. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Blaricum ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Als bewoner kun je bij meerdere stappen meedenken. Op deze pagina vind je meer informatie over wanneer en hoe je kunt meepraten

Woonvisie

In 2023 heeft Blaricum, samen met Laren, de Woonvisie 2023-2027 opgesteld. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners. Inwoners hebben meegedacht via een online vragenlijst en tijdens een bijeenkomst.

Beleidsplan Groenbeheer

In 2023 heeft Blaricum het Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035 opgesteld. Hierin gaan we op zoek naar slimme methodes om goed met het groen om te gaan. Het plan beschrijft ook maatregelen en projecten om doelen te bereiken. Inwoners konden meedenken via een online vragenlijst.

Programma Klimaat & Duurzaamheid

Onlangs heeft Blaricum het Programma Klimaat & Duurzaamheid 2023-2027 vastgesteld. Dit bevat ons beleid voor duurzame energie, klimaatbestendigheid, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het burgerpanel heeft hierin meegedacht.

Nieuwsbrief Blaricum

Laatste nieuws

toekomstbel
3077