Denk mee over de toekomst van Blaricum

De wereld om ons heen verandert snel. Daarom werkt de gemeente Blaricum voortdurend aan de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen. We doen wat vandaag nodig is. Tegelijkertijd maken we plannen voor de toekomst. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Doe je mee?
 
De komende periode werkt Blaricum graag samen met jou aan de omgevingsvisie en Verkeersvisie 2035. Andere plannen die invloed hebben op de toekomst van jouw gemeente zijn net vastgesteld (woonvisie, beleidsplan groenbeheer, programma klimaat & duurzaamheid). Kijk hieronder bij de thema's voor meer informatie.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je hiernaast aan voor de nieuwsbrief!

Waar kun je nu over meedenken?

De komende maanden verwerken we de inbreng van de Omgevingstour tot een conceptvisie. In 2024 komen er opnieuw momenten waarop je kunt meedenken.

Op 1 en 2 november 2023 kon je meedenken over de toekomst van Blaricum tijdens de Omgevingstour. We gingen in gesprek op straat en tijdens een inloopavond. Daarnaast was het mogelijk om tot en met 12 november online mee te denken via de Praat Mee pagina. Het verslag van de Omgevingstour kun je hier lezen. 


De vragenlijst voor de 'Verkeersvisie 2035' kon tot 1 oktober 2023 ingevuld worden. De resultaten hiervan geven een beeld van wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden. Op basis hiervan werken we een aantal bouwstenen uit waarover we graag in gesprek gaan tijdens de Omgevingstour.

Aan welke plannen werkt de gemeente Blaricum?

Omgevingsvisie

Komend jaar werkt Blaricum samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie bepalen we hoe de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen er in de toekomst uit moet zien. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je kunt meepraten.

Verkeersvisie

In 2023 en de eerste helft van 2024 werkt Blaricum aan de 'Verkeersvisie 2035'. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Blaricum ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Als bewoner kun je bij meerdere stappen meedenken. De eerste mogelijkheid is het invullen van een vragenlijst. Ook bij latere stappen kun je nog inbreng leveren. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je kunt meepraten

Woonvisie

Onlangs heeft Blaricum, samen met Laren, de Woonvisie 2023-2027 opgesteld. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners. Inwoners hebben meegedacht via een online vragenlijst en tijdens een bijeenkomst.  Op deze pagina vind je meer informatie over de woonvisie

Beleidsplan Groenbeheer

Onlangs heeft Blaricum het Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035 opgesteld. Hierin gaan we op zoek naar slimme methodes om goed met het groen om te gaan. Het plan beschrijft ook maatregelen en projecten om doelen te bereiken. Inwoners konden meedenken via een online vragenlijst. Op deze pagina vind je meer informatie over het beleidsplan groenbeheer.

Programma Klimaat & Duurzaamheid

Onlangs heeft Blaricum het Programma Klimaat & Duurzaamheid 2023-2027 vastgesteld. Dit bevat ons beleid voor duurzame energie, klimaatbestendigheid, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het burgerpanel heeft hierin meegedacht. Op deze pagina vind je meer informatie over het Programma Klimaat & Duurzaamheid 2023-2027 (onder gemeentelijk programma).

Nieuwsbrief Blaricum

Laatste nieuws

toekomstbel
3077