Denk mee over de toekomst van Eemnes

De wereld om ons heen verandert snel. Daarom werkt de gemeente Eemnes voortdurend aan de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen. We doen wat vandaag nodig is. Tegelijkertijd maken we plannen voor de toekomst. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Doe je mee?
 
De komende periode werkt Eemnes graag samen met jou aan de omgevingsvisie en Verkeersvisie 2035. Daarnaast zijn we bezig met andere plannen die invloed hebben op de toekomst van jouw gemeente (woonvisie, toekomstplan buitengebied Eemland, burgerraadpleging schone energie). Kijk hieronder bij de thema's voor meer informatie.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je hiernaast aan voor de nieuwsbrief!

Waar kun je nu over meedenken?

De komende maanden verwerken we de inbreng van de Omgevingstour tot een conceptvisie. In 2024 komen er opnieuw momenten waarop je kunt meedenken.

Op 1,2 en 3 november kon je meedenken over de toekomst van Eemnes tijdens de Omgevingstour. We gingen met je in gesprek op straat en tijdens een inloopavond. Het was ook mogelijk om tot en met 12 november online mee te denken via de Praat mee pagina. Het verslag van de Omgevingstour kun je hier lezen.


De vragenlijst voor de 'Verkeersvisie 2035' kon tot 1 oktober 2023 ingevuld worden. De resultaten hiervan geven een beeld van wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden. Op basis hiervan werken we een aantal bouwstenen uit waarover we graag in gesprek gaan tijdens de Omgevingstour.

Aan welke plannen werkt de gemeente Eemnes?

Omgevingsvisie
Komend jaar werkt Eemnes samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie bepalen we hoe de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen er in de toekomst uit moet zien. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je kunt meepraten. 

Verkeersvisie
In 2023 en de eerste helft van 2024 werkt Eemnes aan de ‘Verkeersvisie 2035’. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Eemnes ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Als bewoner kun je bij meerdere stappen meedenken. De eerste mogelijkheid is het invullen van een vragenlijst. Ook bij latere stappen kun je nog inbreng leveren. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je kunt meepraten.

Woonvisie
De afgelopen periode heeft Eemnes gewerkt aan de woonvisie. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners. Inwoners hebben meegedacht via een online vragenlijst en tijdens de bijeenkomst Dag van het Wonen. Naar verwachting neemt de raad een besluit in januari 2024. Op deze pagina vind je meer informatie over de woonvisie.

Toekomstplan buitengebied regio Eemland
In het landelijk gebied van onze regio willen we veel. Niet alles past en daarom zijn keuzes nodig. Hiervoor maken de gemeentes in de Regio Amersfoort (waaronder Eemnes) samen met de waterschappen en de provincie Utrecht een plan. Een zogeheten ‘Handelingsperspectief’. De afgelopen maanden dachten veel mensen hierover mee. Ook jij kon meedenken. Als tussenstap is er nu een Groeidocument gemaakt. Op maandag 2 oktober reageert de commissie Ruimte hierop. Je bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op deze pagina vind je meer informatie.

Raadpleging Schone Energie
Eemnes houdt een burgerraadpleging over windenergie en de opwek van duurzame energie. Bewoners hebben een vragenlijst kunnen invullen om over hierover hun mening en ideeën te geven. De uitkomsten hiervan worden aangeboden aan het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie. Zij nemen dit mee als bron voor hun advies aan het gemeentebestuur. Op deze pagina vind je meer informatie over de raadpleging schone energie

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Eemnes

Laatste nieuws

toekomstbel
3077