Omgevingstour Eemnes

Omgevingstour

Over de toekomst van ons mooie dorp gaan we graag met je in gesprek tijdens de Omgevingstour door Eemnes. Wat we daarbij van je horen, gebruiken we voor de omgevingsvisie en de Verkeersvisie 2035.

Omgevingstour november 2023

Eind oktober en begin november konden inwoners, ondernemers en organisaties van Eemnes meedenken over de toekomst van hun dorp tijdens de omgevingstour. Dat kon op straat, tijdens een inloopavond en online. Alle kennis, ervaringen, ideeën en argumenten die dit opleverde zijn gebundeld in een verslag. Op basis hiervan stellen we de komende periode een concept omgevingsvisie en verkeersvisie op. In het nieuwe jaar kun je hierop reageren. Je kunt het integrale verslag hier lezen.

Onderwerpen Omgevingstour

Tijdens de Omgevingstour hoorden we graag jouw kennis, ervaringen, argumenten en ideeën over de volgende thema’s:

1. De kwaliteiten van ons dorp
Ons dorp hoort bij de aantrekkelijkste 50 woongemeenten van Nederland. We hebben veel kwaliteiten om te koesteren. Tegelijkertijd spelen er ontwikkelingen waar we onze omgeving op moeten aanpassen. Daarom is het belangrijk dat we goed vastleggen wat we aantrekkelijk vinden aan ons dorp en willen behouden. Wat zie jij als de belangrijkste kwaliteiten van onze omgeving?
 
2. Jouw huis en tuin
De gemeente heeft ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid en groen. We willen meer woningen realiseren, klimaatneutraal zijn in 2050 en onze omgeving aanpassen aan klimaatverandering. Om deze doelen te halen hebben we onze inwoners nodig. Zij hebben immers de meeste grond en bebouwing in eigendom. Wat kun jij doen op eigen terrein? Wat heb jij nodig om je huis te verduurzamen, je tuin te vergroenen of water op te vangen? En zie jij wellicht kansen voor het splitsen van je woning of het toevoegen van een woning? 
 
3. Ontmoeten en voorzieningen
We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor onze bewoners in het dorp en de wijken. Voldoende mogelijkheden voor sporten, boodschappen, cultuur en ontmoeten zijn belangrijk voor onze gezondheid, om eenzaamheid te voorkomen en om een leefbaar dorp te blijven. Hoe stimuleren we ontmoeting tussen mensen? Hoe ziet volgens jou de ideale voorziening eruit? En hoe ziet het dorpscentrum eruit in de toekomst? 
 
4. Balans in het buitengebied
We beschikken over een prachtig agrarisch buitengebied met rijke natuur en mogelijkheden om te wandelen, fietsen en ontspannen. In het landelijk gebied van onze regio willen we veel. Niet alles past en daarom zijn keuzes nodig. Hiervoor maken de gemeentes in de Regio Amersfoort (waaronder Eemnes) samen met de waterschappen en de provincie Utrecht een plan. Een zogeheten ‘Handelingsperspectief’. De afgelopen maanden dachten veel mensen hierover mee. Ter verrijking van de eerdere participatie en inbreng vernemen we graag van onze inwoners: Hoe zorgen we volgens jou voor een goede balans tussen natuur, recreatie en landbouw? Welke functies zijn volgens jou wenselijk in het buitengebied?
 
5. Kansen van de Gooiergrachtzone
De Gooiergracht heeft een rijke historie. In de 15de eeuw is de gracht gegraven als grens tussen Noord-Holland en Utrecht op de natuurlijke overgang tussen de hogere zandgronden en de polder. Vandaag de dag ligt het gebied rondom de gracht wat afgelegen en is de historie nauwelijks zichtbaar. Er zijn verschillende soorten gebruiksfuncties aanwezig. Welke kansen zie jij voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Gooiergracht?  

6. Mobiliteit in de toekomst
Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen. We zien daarvoor 2 bouwstenen:

  • Hoogwaardig openbaar vervoer: In regionaal verband zijn we bezig met het aanleggen van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn richting Amsterdam. Hoe kunnen we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren? Wat is er volgens jou nog meer nodig om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken? 
  • Ruimte voor wandelen en fietsen: We willen meer ruimte bieden voor wandelen en fietsen, vooral voor verplaatsingen binnen ons dorp. Hoe kunnen we wandelaars en fietsers meer ruimte bieden? Wie krijgt welke ruimte en waarom? Welke straten zijn hiervoor geschikt?
toekomstbel
3077