Verkeersvisie

In 2023 en de eerste helft van 2024 werkt de gemeente Eemnes aan de ‘Verkeersvisie 2035’. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Bijvoorbeeld hoeveel ruimte de auto krijgt in het centrum van Eemnes, hoe we fietsen aantrekkelijker kunnen maken, wat voor parkeerbeleid we gaan voeren en welke kansen er liggen voor deelvervoer.

Eemnes ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Hierbij hebben we onze inwoners, ondernemers en organisaties nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Hieronder lees je bij welke stappen je mee kunt denken.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Wanneer kun je meepraten?

De verkeersvisie is medio 2024 klaar. Hieronder een overzicht van de planning en de momenten waarop we je uitnodigen om mee te denken:

Sept 2023    
We vroegen bewoners, ondernemers en organisaties naar wat zij belangrijk vinden als het gaat om de toekomst van verkeer in Eemnes. Dat deden we via een online vragenlijst die tot 1 oktober 2023 ingevuld kon worden.  

Okt 2023
De resultaten van de vragenlijst geven een beeld van wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden. Op basis hiervan werken we een aantal bouwstenen uit.

Okt - nov 2023    
We gingen, aan de hand van deze bouwstenen, in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties tijdens de Omgevingstour. We deden dit op verschillende locaties binnen de gemeente. Daarbij was er ook aandacht voor de omgevingsvisie. Je kunt het verslag van de Omgevingstour hier lezen.

Nov - dec 2023    
Op basis van alle gesprekken komen we tot een zogenaamd voorkeursscenario; het scenario dat veel bewoners en ondernemers aanspreekt en dat ook haalbaar is voor de gemeente. Dit verwerken we in een concept verkeersvisie. Ook geven we de eerste ideeën voor de uitvoeringsagenda. Dit is een overzicht van mogelijke maatregelen en projecten op het gebied van verkeer die op termijn uitgevoerd kunnen worden in Eemnes.

Begin 2024    
We organiseren een ‘mobiliteitsmarkt’ waarin we met bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek gaan over deze concept verkeersvisie en uitvoeringsagenda. 

Medio 2024    
We werken de verkeersvisie met uitvoeringsagenda verder uit. Na een periode van inzage, waarbij ook nog formele inspraak mogelijk is, leggen we deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van Eemnes.

toekomstbel
3077