Omgevingsvisie

Komend jaar werkt de gemeente Blaricum samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie stellen we vast hoe ons dorpscentrum, onze woonwijken, de bedrijventerreinen en buitengebieden eruit moeten zien in de toekomst. 

Hoe behouden we de dorpse sfeer? Hoe houden we ons dorpscentrum leefbaar? Hoe zorgen we voor minder overlast van verkeer? Hoe gaan we verduurzamen? Waar kunnen we inzetten op collectief wonen? Hoe houden we onze wijken mooi groen? Wat is de toekomst van ons prachtige buitengebied? Deze en andere vragen worden in de omgevingsvisie beantwoord.

Bij de thema’s die in de omgevingsvisie aan bod komen, kun je bijvoorbeeld denken aan wonen, werken, recreëren, ontmoeten, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, milieubelasting, veiligheid en gezondheid. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed komen aan bod. 

Met deze blik vooruit maken we plannen voor de toekomst en nodigen we anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen. Ook frissen we langzaam onze regels voor nieuwe plannen op.

Hierbij hebben we onze inwoners, ondernemers en organisaties nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wat is een omgevingsvisie?

In dit filmpje wordt kort uitgelegd wat een omgevingsvisie is.

 

Bekijk de video met ondertiteling.

Volledige tekstversie (txt-formaat)

Wanneer kun je meepraten?

De omgevingsvisie is medio 2024 klaar. Hieronder een overzicht van de planning en de momenten waarop we je uitnodigen om mee te denken:

Jan - sept 2023    
We hebben met onze ambtelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad in kaart gebracht welke onderwerpen belangrijk zijn voor de omgevingsvisie. De opgestelde contourendocumenten vormen de basis. 

Okt - nov 2023    
We gingen in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties tijdens de Omgevingstour. We deden dit op verschillende locaties binnen de gemeente. Daarbij was er ook aandacht voor de Verkeersvisie 2035. Het verslag van de Omgevingstour kun je hier lezen. 

Nov - dec 2023    
We analyseren de opbrengst van de gesprekken met bewoners en organisaties. We bekijken waar de ideeën overeenkomen en ook welke dilemma’s er nog zijn. Deze leggen we via het college voor aan de gemeenteraad. Daarna maken we een visie op hoofdlijnen. 
 
Begin 2024    
We gaan opnieuw met bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek, nu over de hoofdlijnen van de visie. Daarna hebben we alle ingrediënten verzameld en maken we een ontwerpvisie. 

Medio 2024    
Na een periode van inzage, waarbij ook nog formele inspraak mogelijk is, maken we een definitieve visie. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

toekomstbel
3077