Verkeersvisie

In 2023 en 2024 werkt de gemeente Laren aan de ‘Verkeersvisie 2035’. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Bijvoorbeeld hoeveel ruimte de auto krijgt in het centrum van Laren, hoe we fietsen aantrekkelijker kunnen maken, wat voor parkeerbeleid we gaan voeren en welke kansen er liggen voor deelvervoer.

Laren ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Hierbij hebben we onze inwoners, ondernemers en organisaties nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Hieronder lees je bij welke stappen je mee kunt denken.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wanneer kun je meepraten?

De verkeersvisie is in het najaar van 2024 klaar. Hieronder een overzicht van de planning en de meedenkmomenten:

Sept 2023    
We vroegen bewoners, ondernemers en organisaties naar wat zij belangrijk vinden als het gaat om de toekomst van verkeer in Laren. Dat deden we via een online vragenlijst die tot 1 oktober 2023 ingevuld kon worden. De uitnodiging hiervoor werd huis-aan-huis verspreid.

Okt 2023
De resultaten van de vragenlijst geven een beeld van wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden. Op basis hiervan werken we een aantal bouwstenen uit.

Okt - nov 2023    
We gingen, aan de hand van deze bouwstenen, in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties tijdens de eerste Omgevingstour. We deden dit op verschillende locaties binnen de gemeente. Daarbij was er ook aandacht voor de omgevingsvisie. Je kunt het verslag van de Omgevingstour hier lezen.

Dec 2023 - apr 2024    
Uit de online vragenlijst en ook uit Omgevingstour I is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan een autoluwer dorpscentrum met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en activiteiten. Hoe we het centrum autoluwer kunnen maken hebben we in deze periode uitgewerkt in verschillende denkrichtingen

Mei - juni 2024    
We organiseerden een tweede Omgevingstour die in het teken stond van verkeer en parkeren. Hierin presenteerden we de verschillende denkrichtingen voor een autoluwer centrum van ons dorp. Reageren kon opnieuw zowel online als via een gesprek met ons team op straat.
Op basis van de reacties gaan we bekijken welke combinatie van maatregelen het meest geschikt is om tot een aangenaam autoluwer dorpshart te komen. Daar betrekken we ook de gemeenteraad bij.

Medio 2024    
Op basis van de resultaten van de tweede Omgevingstour werken we een concept-verkeersvisie uit. Daarbij gebruiken we de input die tussen september 2023 en juli 2024 is opgehaald inclusief gesprekken met de gemeenteraad. In de verkeersvisie staan twee aspecten centraal, namelijk een autoluwer dorpshart en een gezonde verkeerscirculatie op ontsluitende wegen.

In de verkeersvisie gaan we in op de beleidsthema’s Duurzame Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Langzaam verkeer (fietser & voetganger), Openbaar Vervoer, Kwaliteit Wegennet en Parkeren. Bij de verkeersvisie hoort ook een Uitvoeringsagenda. Hierin beschrijven we de concrete acties en maatregelen die voortvloeien uit de verkeersvisie.

De concept-verkeersvisie leggen we ter inzage. In die periode is ook nog formele inspraak mogelijk. Daarna leggen we de concept-verkeersvisie en uitvoeringsagenda ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van Laren.

 

toekomstbel
3077