Verkeersvisie

In 2023 en de eerste helft van 2024 werkt de gemeente Laren aan de ‘Verkeersvisie 2035’. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Bijvoorbeeld hoeveel ruimte de auto krijgt in het centrum van Laren, hoe we fietsen aantrekkelijker kunnen maken, wat voor parkeerbeleid we gaan voeren en welke kansen er liggen voor deelvervoer.

Laren ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Hierbij hebben we onze inwoners, ondernemers en organisaties nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Hieronder lees je bij welke stappen je mee kunt denken.

 

Wanneer kun je meepraten?

De verkeersvisie is medio 2024 klaar. Hieronder een overzicht van de planning en de momenten waarop we je uitnodigen om mee te denken:

Sept 2023    
We vragen bewoners, ondernemers en organisaties naar wat zij belangrijk vinden als het gaat om de toekomst van verkeer in Laren. Dat doen we via een online vragenlijst. Invullen is mogelijk tot en met zondag 1 oktober.

Wil je direct de vragenlijst invullen voor de verkeersvisie? Dit kan tot zondag 1 oktober. Vul hier de vragenlijst in!

Liever de vragen op papier invullen? Neem dan uiterlijk vrijdag 22 september telefonisch contact met ons op. Bel 14 035 en geef je naam en adres door. We sturen je een papieren versie toe met antwoordenvelop.

Okt 2023
De resultaten van de vragenlijst geven een beeld van wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden. Op basis hiervan werken we een aantal mogelijke toekomstscenario’s uit.

Okt - nov 2023    
We organiseren meerdere activiteiten voor inwoners, ondernemers en organisaties om mee te praten over deze toekomstscenario’s voor het verkeer in Laren. We doen dit op verschillende momenten en locaties. Daarbij is er ook aandacht voor de omgevingsvisie
Het programma wordt binnenkort bekend en is dan op deze website te vinden. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief

Nov - dec 2024    
Op basis van alle gesprekken komen we tot een zogenaamd voorkeursscenario; het scenario dat veel bewoners en ondernemers aanspreekt en dat ook haalbaar is voor de gemeente. Dit verwerken we in een concept verkeersvisie. Ook geven we de eerste ideeën voor de uitvoeringsagenda. Dit is een overzicht van mogelijke maatregelen en projecten op het gebied van verkeer die op termijn uitgevoerd kunnen worden in Laren.

Begin 2024    
We organiseren een ‘mobiliteitsmarkt’ waarin we met bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek gaan over deze concept verkeersvisie en uitvoeringsagenda. 

Medio 2024    
We werken de verkeersvisie met uitvoeringsagenda verder uit. Daarna leggen we deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van Laren.

toekomstbel
3077