Omgevingstour II Blaricum (mei/juni 2024)

Omgevingstour

Over de toekomst van verkeer en parkeren in het centrum van Blaricum organiseerden we in mei/juni 2024 de tweede Omgevingstour. Deze bestond uit straatgesprekken en een online vragenlijst. Wat we daarbij hebben gelezen en gehoord, gebruiken we voor de Verkeersvisie 2035.

Waarover ging het?
Wat zijn de beste manieren om een veilig en aangenaam dorpshart te realiseren? Minder parkeerplaatsen in het centrum? Meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen? Minder doorgaand verkeer door het instellen van eenrichtingsverkeer? Dit zijn voorbeelden van denkrichtingen die we als gemeente verder wilden verkennen tijdens Omgevingstour II.

 

Omgevingstour I

 

toekomstbel
3077