Mobiliteit in de toekomst: Gezonde verkeerscirculatie

Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen (het STOMP-principe). Achtergrond daarbij is de landelijke opgave om te verduurzamen en de ambitie om de verkeersveiligheid te vergroten. We zien daarvoor 3 bouwstenen. De eerste is ‘gezonde verkeerscirculatie’.
 
Vraag 1: Wat van je van het idee om de woonwijken zo direct mogelijk te verbinden met de omliggende snelwegknopen zodat het doorgaand verkeer in het centrum afneemt? Waarom wel of geen goed idee?
Vraag 2: Hoe kunnen we het centrum autoluw maken? Gedacht kan worden aan het aanpassen van de inrichting, een eenrichtingscircuit of een knip in de doorgaande route. Wat zijn de voor- en nadelen van elke optie?
Vraag 3: Zie jij nog andere mogelijkheden?

 

Om de reacties beter te kunnen duiden, vragen we je om aan te geven namens wie of wat je reageert. Ben je een bewoner, ondernemer en/of vertegenwoordiger van een organisatie (zoja welke)? Laat het weten in je reactie. Let op: als je een reactie achter laat, is dit een open reactie. Je reactie is zichtbaar voor iedereen, maar je mailadres niet.

 

| Categoriën: | Tags: |
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
toekomstbel
3077