Nieuws Laren

Omgevingstour II: denk mee over verkeer en parkeren in het centrum van Laren

persbericht_laren_de...

Wat zijn de beste manieren om een veilig en aangenaam dorpshart te realiseren? Minder parkeerplaatsen op de Brink? Meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen? Minder doorgaand verkeer door het instellen van eenrichtingsverkeer of een knip? Minder verkeersgeluid door andere bestrating? Dit zijn voorbeelden van denkrichtingen die we als gemeente verder willen verkennen. We horen graag van u tijdens de tweede Omgevingstour van 24 mei t/m 9 juni. Denkt u (opnieuw) mee? Vul de online vragenlijst in of kom op vrijdag 31 mei van 14.00 – 17.00 uur naar onze tent op Plein 1945 (aan de kant van Zevenend).
 
Een autoluwer centrum is het uitgangspunt
Tijdens de eerste omgevingstour eind 2023 hebben we veel waardevolle wensen en ideeën ontvangen via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan een autoluwer dorpscentrum met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en activiteiten. Het drukke autoverkeer maakt het centrum volgens veel mensen tot een minder prettige omgeving en nodigt niet uit tot fietsen. 
 
Omgevingstour II: vragenlijst en straatgesprekken
Tijdens de tweede omgevingstour presenteren we verschillende denkrichtingen om meer ruimte te maken voor voetganger, fietser en groen en minder ruimte voor de auto. Op basis van de reacties hierop gaan we bekijken welke (combinatie van) maatregelen het meest geschikt zijn om tot een aangenaam autoluwer dorpshart te komen. Die maatregelen komen terug in de Verkeersvisie 2035.
 
De vragenlijst bestaat uit zeven inhoudelijke vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de online vragenlijst invullen tussen 24 mei en 9 juni. U kunt de vragen ook beantwoorden in gesprek met onze mensen. U vindt ons op vrijdag 31 mei van 14.00 – 17.00 uur bij onze tent op Plein 1945 (aan de kant van het Zevenend).
 
Verkeersvisie 2025
Eind 2023 zijn we als gemeente Laren samen met Blaricum en Eemnes gestart met het opstellen van de Verkeersvisie 2035. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Bijvoorbeeld hoeveel ruimte de auto krijgt in het centrum van Laren, hoe we fietsen aantrekkelijker kunnen maken, hoe we omgaan met parkeren en welke kansen er liggen voor deelvervoer. De reacties die we tijdens de tweede Omgevingstour ontvangen, verwerken we in de concept Verkeersvisie 2035. Deze leggen we voor aan de gemeenteraad.

Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving.
De wereld om ons heen verandert snel. Daarom werkt de gemeente Laren voortdurend aan de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen. We doen wat vandaag nodig is. Tegelijkertijd maken we plannen voor de toekomst. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Uw kennis, ervaringen, argumenten en ideeën helpen ons om keuzes te maken. 

Meer informatie
Lees op de website verder over de omgevingsvisie en Verkeersvisie 2035. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief

|

Nieuwsbrief Laren

toekomstbel
3077