Archief: Omgevingstour I

Omgevingstour I Laren (najaar 2023) 

Omgevingstour I

Omgevingstour I november 2023

Eind oktober en begin november 2023 konden inwoners, ondernemers en organisaties van Laren meedenken over de toekomst van hun dorp tijdens de omgevingstour. Dat kon op straat, tijdens een inloopavond en online. Alle kennis, ervaringen, ideeën en argumenten die dit opleverde zijn gebundeld in een verslag. Je kunt het integrale verslag hier lezen.

Onderwerpen Omgevingstour

Tijdens de Omgevingstour stonden de volgende thema’s centraal:

1. De kwaliteiten van ons dorp
Ons dorp hoort bij de aantrekkelijkste 50 woongemeenten van Nederland. We hebben veel kwaliteiten om te koesteren. Tegelijkertijd spelen er ontwikkelingen waar we onze omgeving op moeten aanpassen. Daarom is het belangrijk dat we goed vastleggen wat we aantrekkelijk vinden aan ons dorp en willen behouden. Wat zie jij als de belangrijkste kwaliteiten van onze omgeving?
 
2. Jouw huis en tuin
De gemeente heeft ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid en groen. We willen meer woningen realiseren, klimaatneutraal zijn in 2050 en onze omgeving aanpassen aan klimaatverandering. Om deze doelen te halen hebben we onze inwoners nodig. Zij hebben immers de meeste grond en bebouwing in eigendom. Wat kun jij doen op eigen terrein? Wat heb jij nodig om je huis te verduurzamen, je tuin te vergroenen of water op te vangen? En zie jij wellicht kansen voor het splitsen van je woning of het toevoegen van een woning? 
 
3. Ontmoeten en voorzieningen
We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor onze bewoners in het dorp en de wijken. Voldoende mogelijkheden voor sporten, boodschappen, cultuur en ontmoeten zijn belangrijk voor onze gezondheid, om eenzaamheid te voorkomen en om een leefbaar dorp te blijven. Hoe stimuleren we ontmoeting tussen mensen? Hoe ziet volgens jou de ideale voorziening eruit? En hoe ziet het dorpscentrum eruit in de toekomst? 
 
4. Balans in het buitengebied
We beschikken over een prachtig buitengebied met een rijke natuur en mogelijkheden om te wandelen, fietsen en ontspannen. Tegelijkertijd wordt het hier steeds drukker. Recreatie en natuur zitten elkaar soms in de weg. Hoe zorgen we volgens jou voor een goede balans tussen natuur en recreatie? Hoe denk jij over het spreiden of juist het concentreren van recreatie in de buitengebieden? 
 
5. Kansen van de Gooiergrachtzone
De Gooiergracht heeft een rijke historie. In de 15de eeuw is de gracht gegraven als grens tussen Noord-Holland en Utrecht op de natuurlijke overgang tussen de hogere zandgronden en de polder. Vandaag de dag ligt het gebied rondom de gracht wat afgelegen en is de historie nauwelijks zichtbaar. Er zijn verschillende soorten gebruiksfuncties aanwezig. Welke kansen zie jij voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Gooiergracht?  

6. Mobiliteit in de toekomst
Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen. We zien daarvoor 3 bouwstenen:

  • Gezonde verkeerscirculatie: Hoe zorgen we voor een aangenaam dorpscentrum in de toekomst? Hoe denk jij over een autoluw dorpscentrum? Hoe kijk je aan tegen de bereikbaarheid van het dorpscentrum?
  • Hoogwaardig openbaar vervoer: In regionaal verband zijn we bezig met het aanleggen van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn richting Amsterdam. Hoe kunnen we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren? Wat is er volgens jou nog meer nodig om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken? 
  • Ruimte voor wandelen en fietsen: We willen meer ruimte bieden voor wandelen en fietsen, vooral voor verplaatsingen binnen ons dorp. Hoe kunnen we wandelaars en fietsers meer ruimte bieden? Wie krijgt welke ruimte en waarom? Welke straten zijn hiervoor geschikt?
toekomstbel
3077