toekomstbel
3077

Denk mee over de toekomst van Laren

De wereld om ons heen verandert snel. Daarom werkt de gemeente Laren voortdurend aan de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen. We doen wat vandaag nodig is. Tegelijkertijd maken we plannen voor de toekomst. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Doe je mee?
 
De komende periode werkt Laren graag samen met jou aan de omgevingsvisie en Verkeersvisie 2035. Andere plannen die invloed hebben op de toekomst van jouw gemeente zijn net vastgesteld (woonvisie, groenbeleidsplan, programma klimaat & duurzaamheid). Kijk hieronder bij de thema's voor meer informatie.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je hiernaast aan voor de nieuwsbrief!

Waar kun je nu over meedenken?

Van 24 mei t/m 9 juni kon je meedenken over verkeer en parkeren in het centrum van Laren tijdens de tweede Omgevingstour

 

Aan welke plannen werkt de gemeente Laren?

Omgevingsvisie

In 2023 en 2024 werkt Laren samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie bepalen we hoe de omgeving waar we wonen, werken en ontspannen er in de toekomst uit moet zien. En daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig! Jouw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Samen bepalen we wat belangrijk is voor de toekomst van onze omgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over wanneer en hoe je kunt meepraten.

Verkeersvisie

In 2023 en de eerste helft van 2024 werkt Laren aan de 'Verkeersvisie 2035'. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Laren ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Als bewoner kun je bij meerdere stappen meedenken. Op deze pagina vind je meer informatie over wanneer en hoe je kunt meepraten

Woonvisie

In 2023 heeft Laren, samen met Blaricum, de Woonvisie 2023-2027 opgesteld. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners. Inwoners hebben meegedacht via een online vragenlijst en tijdens een bijeenkomst.

Groenbeleidsplan

In 2023 heeft Laren het Groenbeleidsplan opgesteld. Hierin gaan we op zoek naar slimme methodes om goed met het groen om te gaan. Het plan beschrijft ook maatregelen en projecten om doelen te bereiken. Inwoners konden meedenken via een online vragenlijst.

Programma Klimaat & Duurzaamheid

In 2023 heeft Laren het Programma Klimaat & Duurzaamheid 2023-2027 vastgesteld. Dit bevat ons beleid voor duurzame energie, klimaatbestendigheid, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het burgerpanel heeft hierin meegedacht.

Evenementenbeleid

In Laren kennen we veel evenementen. Om te horen hoe bewoners hierover denken, hebben we in het voorjaar van 2023 een online vragenlijst uitgezet. Ook voerden we gesprekken met ondernemers en organisatoren van evenementen en met omwonenden van evenementenlocaties. De resultaten nemen we mee in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente. 

Nieuwsbrief Laren

Laatste nieuws

Logo 'Ons Laren'