Mobiliteit in de toekomst: Hoogwaardig openbaar vervoer

Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen (het STOMP-principe). Achtergrond daarbij is de landelijke opgave om te verduurzamen en de ambitie om de verkeersveiligheid te vergroten. We zien daarvoor 3 bouwstenen. De tweede is ‘hoogwaardig openbaar vervoer’.

In regionaal verband zijn we bezig met het aanleggen van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn richting Amsterdam. 


Vraag 1: Wat vind je van het idee om OV-hubs te ontwikkelen met een halte met (snel)bussen, goede mogelijkheden voor parkeren, een grote fietsenstalling en deelvervoer? Wat zie je als kans en wat als aandachtspunt?
Vraag 2: Wat is volgens jou nodig om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken? Denk hierbij aan fietsroutes naar HOV-haltes, betaald parkeren in het centrum en gratis bij HOV-haltes, pendelbus en/of deelvervoer bij HOV haltes? Wat zie je als kans en wat als aandachtspunt?
Vraag 3: Zie jij nog andere mogelijkheden?

 

Om de reacties beter te kunnen duiden, vragen we je om aan te geven namens wie of wat je reageert. Ben je een bewoner, ondernemer en/of vertegenwoordiger van een organisatie (zoja welke)? Laat het weten in je reactie. Let op: als je een reactie achter laat, is dit een open reactie. Je reactie is zichtbaar voor iedereen, maar je mailadres niet.

 

| Categoriën: | Tags: |

Commentaar

  • Reactie van bewonerVraag 1: Wat vind je van het idee om OV-hubs te ontwikkelen met een halte met (snel)bussen, goede mogelijkheden voor parkeren, een grote fietsenstalling en deelvervoer? Wat zie je als kans en wat als aandachtspunt?> Hier kan niemand op tegen zijn, mits de uitstraling van deze OV-hubs past bij de groene omgeving en hier ook een actieve bijdrage aan levert. Denk aan ondergrondse fietsenstallingen met sedeer daken, parkeerplekken met water doorlaatbare ondergrond, zachte lijnen die het landschap accentueren en weg vallen in de achtergrond. Ook denk ik dat het wel van belang is de beschikbaarheid van vrije parkeerplekken zowel online als bij de snelweg te kunnen zien. Daarnaast moet de beschikbaarheid van fietsen en andere vervoersmiddelen actueel en snel te raadplegen zijn (wellicht ook vooraf reserveringen mogelijk maken). Misschien geen lelijke OV-fietsen beschikbaar stellen, maar Larense gemeente fietsen die beter bij het straatbeeld passen en een hippere uitstraling hebben). Met name ligt een kans in de bereikbaarheid van en naar omliggende stations, omdat in de huidige situatie dit tijd- en kosten technisch een belemmering kunnen vormen om het OV te gebruiken. Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om in barre tijden onderdak te vinden in een overdekte ruimte, liefst waar ook faciliteiten aanwezig zijn om de aantrekkingskracht te vergroten (mini supermarkt, koffie kraampje).Vraag 2: Wat is volgens jou nodig om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken? Denk hierbij aan fietsroutes naar HOV-haltes, betaald parkeren in het centrum en gratis bij HOV-haltes, pendelbus en/of deelvervoer bij HOV haltes? Wat zie je als kans en wat als aandachtspunt?> Bijzondere fietsroutes, wandelroutes en andere routes voor aanvullend vervoer bieden mijns inziens een mooie kans om het unieke karakter van het dorp te benadrukken (kunst langs de routes, lichtjes route, golf karretjes, stepjes etc). Betaald parkeren in het centrum is naar mijn mening een negatieve prikkel die niet de intrinsieke motivatie van gebruikers stimuleert en daarom niet wenselijk is. De verschillende vervoersvormen kunnen in het dorp goed samen naast elkaar leven en juist een mooie aanvulling op elkaar zijn. Voor mij persoonlijk zou een gratis bewaakte fietsenstalling (al dan wel niet geautomatiseerd) een belangrijk criterium zijn om gebruik te maken van een fietsenstalling bij OV-hub. Als je ook voor je fietsenstalling moet betalen (al is het maar een klein bedrag) en dan nog de OV kosten moet maken, denk ik dat veel bewoners voor woon-werk verkeer afhaken. Ook denk ik dat je iets moet regelen voor fat-bikes, scooters en biro's aangezien deze ook veelvuldig gebruikt worden door bewoners en dat hierop inspelen meer effect zal hebben dan dat er maatregelingen getroffen worden om gebruik af te remmen. Vraag 3: Zie jij nog andere mogelijkheden?> In het plaatje is de HUB van de A27 niet rechtstreeks verbonden met de A1 richting Amsterdam (en/of Amersfoort). Mijn aanname is dat het gebruik van deze HUB toe zal nemen als vanuit deze HUB ook een rechtstreekse verbinding met Amsterdam en station Bussum gelegd wordt. Wel moet er bij alle bussen de route dermate ingericht zijn dat deze niet vertraagd wordt door eventuele file (speciale bus baan, bus op de vluchtstrook principe). Ook moet er een redelijk goede aansluiting zijn op de stations voor gebruikers. De HUB van de A1 is voor dagelijkse gebruikers met ongemotoriseerde voertuigen niet super ideaal door de hoge ligging waarbij er nog een flinke afstand afgelegd moet worden. Dit kost erg veel tijd en met haast is het te-intensief voor woon-werk verkeer. Een HUB optie bij de oprit van ARMADA house heeft mijn inziens een veel groter bereik/ afzetgebied in het dorp en is een stuk gemakkelijker te bereiken voor bewoners. Gezien deze ligging met beperkte ruimte kan hier ook gekeken worden naar de optie om alleen fietsen in plaats van ook parkeerplekken te faciliteren. Wel een logische keuze omdat ook hierbij de middelbare school en het natuurgebied gemakkelijk bereikbaar wordt.
    9-11-2023 10:11:17
  • Openbaar vervoerBuslijn 200 huizen - utrecht uithof Moet ook overdag tot circa 19 u rijdenNiet alleen in de spitsHier door is het ziekenhuis beter te bereiken vanuit het gooi
    2-11-2023 20:32:03
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
toekomstbel
3077