RSS

Mobiliteit in de toekomst: Gezonde verkeerscirculatie

Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen (het STOMP-principe).

| Categoriën:

Mobiliteit in de toekomst: Hoogwaardig openbaar vervoer

Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen (het STOMP-principe).

| Categoriën:

Mobiliteit in de toekomst: Ruimte voor wandelen en fietsen

Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen (het STOMP-principe).

| Categoriën:

De Gooiergrachtzone

De Gooiergracht heeft een rijke historie. In de 15de eeuw is de gracht gegraven als grens tussen Noord-Holland en Utrecht op de natuurlijke overgang tussen de hogere zandgronden en de polder. Vandaag de dag ligt het gebied rondom de gracht wat afgelegen en is de historie nauwelijks zichtbaar. Er zijn verschillende soorten gebruiksfuncties aanwezig. Vraag 1: Welke kansen zie jij voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Gooiergracht? En waarom?Vraag 2: Hoe kan het verhaal van de Gooiergr...

| Categoriën:

Balans in het buitengebied

We beschikken over een prachtig buitengebied met een rijke natuur en mogelijkheden om te wandelen, fietsen en ontspannen. Tegelijkertijd wordt het hier steeds drukker. Recreatie en natuur zitten elkaar soms in de weg. 

| Categoriën:

Ontmoeten en voorzieningen

We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor onze bewoners in het dorp en de wijken. Voldoende mogelijkheden voor sporten, boodschappen, cultuur en ontmoeten zijn belangrijk voor onze gezondheid, om eenzaamheid te voorkomen en om een leefbaar dorp te blijven. 

| Categoriën:

Jouw huis en tuin

De gemeente heeft ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid en groen. We willen meer woningen realiseren, klimaatneutraal zijn in 2050 en onze omgeving aanpassen aan klimaatverandering. Om deze doelen te halen hebben we onze inwoners nodig. Zij hebben immers de meeste grond en bebouwing in eigendom. 

| Categoriën:

De kwaliteiten van Laren

Laren hoort bij de aantrekkelijkste 50 woongemeenten van Nederland. We hebben veel kwaliteiten om te koesteren. Tegelijkertijd spelen er ontwikkelingen waar we onze omgeving op moeten aanpassen. Daarom is het belangrijk dat we goed vastleggen wat we aantrekkelijk vinden aan ons dorp en willen behouden. 

| Categoriën:
toekomstbel
3077