Mobiliteit in de toekomst: Gezonde verkeerscirculatie

Ons dorp heeft een centrale ligging en is goed bereikbaar. Tegelijkertijd vraagt het autoverkeer veel ruimte. Er ontstaan soms opstoppingen en er is verkeersoverlast zoals geluid, onveilige situaties en slechte luchtkwaliteit. We hebben de ambitie om wandelen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren en het autoverkeer te verminderen (het STOMP-principe). Achtergrond daarbij is de landelijke opgave om te verduurzamen en de ambitie om de verkeersveiligheid te vergroten. We zien daarvoor 3 bouwstenen. De eerste is ‘gezonde verkeerscirculatie’.
 
Vraag 1: Wat van je van het idee om de woonwijken zo direct mogelijk te verbinden met de omliggende snelwegknopen zodat het doorgaand verkeer in het centrum afneemt? Waarom wel of geen goed idee?
Vraag 2: Hoe kunnen we het centrum autoluw maken? Gedacht kan worden aan het aanpassen van de inrichting, een eenrichtingscircuit of een knip in de doorgaande route. Wat zijn de voor- en nadelen van elke optie?
Vraag 3: Zie jij nog andere mogelijkheden?

 

Om de reacties beter te kunnen duiden, vragen we je om aan te geven namens wie of wat je reageert. Ben je een bewoner, ondernemer en/of vertegenwoordiger van een organisatie (zoja welke)? Laat het weten in je reactie. Let op: als je een reactie achter laat, is dit een open reactie. Je reactie is zichtbaar voor iedereen, maar je mailadres niet.

 

| Categoriën: | Tags: |

Commentaar

 • Reactie van bewonerVraag 1: Wat van je van het idee om de woonwijken zo direct mogelijk te verbinden met de omliggende snelwegknopen zodat het doorgaand verkeer in het centrum afneemt? Waarom wel of geen goed idee?> Aansluitend bij Rob vindt ik ook dat de bereikbaarheid van snelwegen uitermate goed is. Wel is het de oprit bij de A27 een tikkeltje onoverzichtelijk door het gebrek aan rotondes bij de op- en afrit, waardoor bij drukte auto's vaak lang moeten wachten. Met de nieuwe inrichting van de op-en afrit zou hier goed naar gekeken kunnen worden om het gebruik aantrekkelijker te maken. Ook de breed geasfalteerde rijstrook naar het viaduct past totaal niet bij de uitstraling van het dorp en zou met de herinrichting een mooie kans kunnen bieden om beter bij het groene dorp aan te laten sluiten. Ook staat op de bewegwijzering van de A27 Amsterdam/ Amersfoort niet aangegeven, waardoor het misschien niet voor iedereen gelijk duidelijk is dat via A27 de A1 snel bereikbaar is. Vraag 2: Hoe kunnen we het centrum autoluw maken? Gedacht kan worden aan het aanpassen van de inrichting, een eenrichtingscircuit of een knip in de doorgaande route. Wat zijn de voor- en nadelen van elke optie?> Zelf ben ik geen voorstander van een actief autoluwe zone. Dit brengt discussies met zich mee welk gebied er wel en niet onder valt en zal de parkeerdruk mogelijk alleen maar doen verplaatsen. De aantrekkingskracht van het dorp zit hem ook in de bezoekers van het centrum en die zijn bij uitstrek aangewezen op vaak eigen vervoer. Daarom denk ik dat voor alle opties de nadelen groter zullen zijn dan het voordeel om het autoverkeer te verminderen. Daarnaast is door het dorpse karakter en het prijssegment, het een feit dat veel bewoners ook aangewezen zijn op eigen vervoer voor woon-werk verkeer. Optie 1: De inrichting is momenteel al smal en met veel verkeer maatregelingen ingericht, zo zijn er bochten, drempels, groenstroken, zebrapaden die de doorstroom aardig verminderen. Nog meer aanpassingen verminderd naar mijn mening dan ook niet de vraag maar wel de doorstroom. Een bewust gecreëerde file in het centrum is naast de uitstraling voor het dorp praktisch gezien voor zowel bewoners, ondernemers, bezoekers en noodvoertuigen (ambulance, brandweer, politie) absoluut geen wenselijke situatie.Optie 2: Ook zijn er al een aantal eenrichtingswegen bij de winkelstraten. Doordat een gedeelte van de automobilisten wellicht niet bekend is zal het beleid voor eenrichtingswegen mijns inziens alleen maar verwarring opleveren waardoor er mogelijk meer verkeershinder en opstoppingen kunnen ontstaan. Optie 3: Zoals in vele 'sluikdorpen' bekend blijkt de automobilist van tegenwoordig bijzonder creatief met het vinden van zijn route. Ook deze optie is dan ook naar mijn mening geen wenselijke situatie, aangezien het de toegang van het dorp alleen maar onoverzichtelijker maakt en met alle smalle straatjes deze omwegen veel gebruikt zullen worden. Ingebrachte Optie: Landelijk stimuleren van thuiswerk beleid om het dagelijks auto verkeer te verminderen is mijns inziens dan ook een structurele en duurzame optie met veel impact.Vraag 3: Zie jij nog andere mogelijkheden?> Door voor bezoekers de parkeerplekken buiten het centrum beter, mooier, leuker in te richten kan er voor bezoekers een ervaring gecreëerd worden in plaats van een extra drempel om het dorp te bezoeken. De mogelijkheid om de straat inrichting aan te passen bij optie 1 kan naar mijn idee dan ook goed gebruikt worden van de inrichting van de parkeerplekken en de routes van en daar naartoe aan te passen. Met de out-of-the-box gedachte denk ik aan horeca gelegenheden (bij de parkeerplekken en langs de route), aanlichten van de route (lichtjes route met unieke beleving), andere neutrale vervoersmiddelen (golfkarretjes, stepjes, hop-on-hop-off vervoer), speciale wandel en fiets paden (met informatie/ kunst route) etc.
  9-11-2023 9:47:26
 • vraag 1: goed idee!, met de volgende aanbevelingen:1 Definieer duidelijk welke straten onder het begrip Centrumgebied vallen,2 Maak dit gebied voor personen-autos van bezoekers auto-luw ("auto te gast"),3 Bouw parkeergarage onder het hertenkamp (en vergeet het dwaze idee om zo'n garage onder Gooi-Noord te realiseren!)4 Pas, in aanloop naar het centrum, de bestrating aan voor de toevoer- en afvoerwegen Eemnesserweg, Naarderstraat, Zeveneind en Brink,5 Regel herinrichting van trottoirs en kies kwalitatief hoogwaardig straatmeubilair.vraag 2:Zie antwoord op vraag 1vraag 3:Als het centrum voor het publiek aantrekkelijk is komt dat omdat men er kan winkelen. Die winkels moeten worden bevoorraad.Grote vrachtwagens rijden het dorp kapot. Geldt overigens ook voor het openbaar vervoer zolang dat nog met buitenmaatse bussen rondrijdt.Aanbeveling is daarom voor onvermijdelijk grootschalige aanlevering een tijdslot in te stellen van 05.00 tot 07.00 in de morgen en van 22.00 u tot 01.00 u in de avond/nacht.Voor het overige meewerken aan de ontwikkeling en gebruik van mini-containers die op een overslagpunt (bijv. bij Crailo) van grote vrachtwagens worden overgezet op electrische transportlorry's die zoi met aanzienlijk minder ovberlast winkels buiten de slottijden ( zie hiervoor) kunnen bevoorraden.
  5-11-2023 15:24:57
 • Rob
  Bij 1: Naar mijn mening zijn onze dorpen (Laren, Blaricum, Eemnes) eigenlijk helemaal niet slecht aangesloten op het omliggende snelwegen netwerk. Er zijn diverse op- en afritten mogelijk, zowel via de A27 alsook de A1. Vergeleken met andere dorpen een best 'luxe' positie, mogen wij beseffen, ofschoon het ook wel enig geluidsolverleg geeft.Bij 2: Ik denk dat hier 'gewoon accepteren' deels van toepassing is. Laren is een populair dorp en daar horen veel bezoekers bij. Wel zouden de 'verkeershufters' aangepakt moeten worden door meer controles door de politie, zeker tijdens de 'stap-avonden'. En wacht echt gevaarlijk en slecht is voor het dorp, dat zijn de enorme vrachtwagens die soms door het dorp rijden. Veel te groot en veel te zwaar voor de kleine wegen. Dat zou toch gemakkelijk en snel aangepakt kunnen worden, door vrachtwagens die te groot of te zwaar zijn te verbieden.Bij 3: het verkeer op de A1 en A27 is soms goed te horen in het dorp (wij wonen hartje centrum in Laren). Het heeft mij verbaasd dat er niet meer geluidsschermen zijn geplaatst langs de A1 en A27 in het verleden. Gezien de enorme drukte op beide snelwegen zouden er ook schermen langs de nu nog open stukken geplaatst moeten worden (er staan nog niet overal geluidsschermen, hoe vreemd ook).
  4-11-2023 20:37:56
 • Wat mij betreft zou eenieder die eigen terein bezit de plicht moeten hebben zijn/haar auto op eigen terrein te stallen. Dat zou al veel parkeerplekken schelen. Daarnaast, waarom autoluw? Laren is juist een dorp met veel mensen met een of meer auto's en die willen hem ook gebruiken. Breng voor bezoekers aan het dorp de parkeerplekken bij Singer, het hertenkamp en plein 40-45 in optimale staat. Bouw niet elke open plek vol met huizen ( zoals de houtfabriek of het zwembad), want zo creëert de gemeente zelf alleen maar meer drukte en minder groen en ruimte.
  3-11-2023 10:06:57
 • Ben het wel eens met de suggesties van HB
  2-11-2023 17:29:53
 • Ben het wel eens met de suggesties van HB
  2-11-2023 17:29:34
 • Ik ben een inwoner van Laren en woon in plan Postiljon. Vanuit mijn positie zit ik dichtbije A1 en de A 27.De bereikbaarheid is prima. Antwoord op vraag 1.Vraag 2: het autoluw maken van het centrum. Ik zou pleiten voor de Nieuweweg autovrij te maken.Vermijd grote vrachtwagens in het centrum, of alleen op bepaalde tijdstippen.Of stal grote vrachtwagens aan de rand van het dorp en laat alleen kleine busjes in het centrum.
  2-11-2023 17:26:42
 • HB
  als een van de bewoners van een van de eenrichtingsstraatjes in hartje centrum dorp hebben wij collectief last van het volgende:1) veel parkeerproblemen in de straat door gratis parkerende winkel-medewerkers: parkeervakken worden hele dag bezet gehouden, opritten worden geblokkeerd , op de stoep parkeren, etc2) veel zeer hard rijdende auto's van publiek en "afsnijders" - om daarmee de stoplichten en de wachtrij voor de lichten bij het Bonte Paard te ontwijken3) (Grote-) vrachtwagens wurmen zich ook een weg over het straatje; van winkelleveranciers en natuurlijk de ontelbare koeriers4) parkeerders trekken zich niets aan van de blauwe zone - er is amper (lees: geen) toezicht daarop...Mogelijke oplossingen:1) straat echt autoluw maken en slechts aan bewoners parkeervergunningen verstrekken2) straat geheel aanpassen tot volledig fiets-/voetgangerspad met "auto = gast" gebruik, indien auto noodzakelijk - bijv door bewoners2) zeer streng toezicht - fysiek en electronisch - op maximum snelheid (en geluid) en foutparkeerders / langparkeerders; desnoods door betaald parkeren in centrum en gratis parkeren aan de rand van het dorp3) winkeliers aanspreken op parkeergedrag medewerkers en (laten) verwijzen naar de diverse parkeerplaatsen rondom het dorp - gemeente direct contact opnemen met de kentekenhouders van lang- en foutparkeerders.4) winkeldistributie en koeriers "last-mile" uitsluitend toelaten in het hele centrum met elektrische voertuigen (of fiets) met maximale afmeting en gewicht5) meer lage groene bebossing en goede verlichtingsarmaturen om meer park-achtige sfeer te bewerkstelligen en lopen en fietsen aan te moedigen6) huidige commerciële laadpaal voor auto's verwijderen uit straat en verplaatsen naar een centraal punt aan de rand van het dorp; deze paal trekt immers extra verkeer7) meer blauw op straat met bevoegdheden tot zwaarder en direct beboeten - tegen verkeersovertreders en omgevingsvervuilers. En dit ook buiten de winkeltijden / kantooruren; dus s'ochtends vroeg, s'avonds, weekeinden, lunchtijden, feestdagen, vakanties, dag van de weekmarkt, etc etc
  1-11-2023 16:24:01
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
toekomstbel
3077